Merkezi İstanbul’da bulunan İzlemedeyiz Derneği, Türkiye’nin yönetişim kapasitesinin gelişmesi için veri temelli sosyal yayıncılık ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İzlemedeyiz Derneği, daha demokratik ve şeffaf bir Türkiye amacıyla, Doğruluk Payı ve Veri Kaynağı projeleriyle; iddia ve vaat kontrolleri, veri madenciliği ve kapasite artırımı gibi çalışmalarla faaliyetlerini yürütmektedir.

Doğruluk Payı’nı Destekleyin!

Doğruluk Payı; Türkiye’de siyasi aktörlerin vatandaşlara karşı sorumlu, seçmenin ise siyaseten daha bilgili olmasına katkı sağlamayı amaçlayan, İzlemedeyiz girişimidir.

Veri Kaynağı’nı Destekleyin!

Veri Kaynağı, Türkiye’ye dair sosyo-ekonomik verileri kamuya açık resmi kaynaklardan derleyerek toplumun tüm kesimlerinin kullanımına sunan bir İzlemedeyiz projesidir.