Özgeçmiş

Esin Cansu Yılmaz, 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi St. Georg Avusturya Lisesi’nde okuyan Cansu, 2017’de lise eğitimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünün ilk senesini okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne geçti. Muhasebe ve finans alanlarında da staj yapan Cansu, okulda bir yıl süreyle Görevli Öğrenci Programı aracılığı ile sosyoloji bölümünde çalıştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyoloji ve ekonomi çift ana dal eğitimine devam ediyor.
Doğruluk Payı’na Mart 2020’de editör stajyeri olarak katılan Cansu, Eylül 2020’den beri raportör olarak çalışıyor ve içerik üretmeye devam ediyor.